NARZĘDZIA DLA BIZNESU

Platforma przetargowa
Czy Twoja firma startuje w przetargach?
Wiesz zatem jak czasochłonna i skomplikowana jest cała procedura składania oferty. Wymaga zarówno dogłębnej analizy dokumentacji, bardzo dobrej znajomości przepisów prawnych, jak również wiedzy na temat firmy i podmiotów z nią współpracujących. W proces ten często zaangażowanych jest wiele osób z różnych działów firmy. To może rodzić szereg problemów – wliczając w to odrzucenie oferty, np. ze względu na jej niezgodność z SIWZ czy błędy w obliczeniu ceny. Jak się przed tym zabezpieczyć? Dzięki Platformie Integracyjnej B2B służącej do pozyskiwania i realizacji zamówień publicznych (PPIP – Public Procurement Integration Platform) – www. ppip.mobilems.pl – możesz uniknąć takich pułapek i zdecydowanie zwiększyć skuteczność swoich działań w zakresie ofertowania i realizacji w obszarze PZP. Platforma to wyspecjalizowany system typu CRM, dostosowany do specyfiki działań przetargowych.

Jakie daje możliwości?
o precyzyjne wyszukiwanie przetargów poprzez pełną integrację z Biuletynem Zamówień Publicznych oraz TED,
o tworzenie analiz biznesowych oraz dostęp do danych historycznych Zamawiającego i Wykonawców (np. o średniej wysokości budżetu względem wadium),
o wyszukiwanie potencjalnych partnerów biznesowych – na platformie sprawdzisz, kto dotychczas realizował zlecenia odpowiadające profilowi Twojej działalności,
o przypisywanie odpowiednich zadań i terminów związanych z procesem ofertowania do właściwych osób w Twojej firmie (moduł workflow),
o usystematyzowanie współpracy z podwykonawcami (np. zbieranie wycen),
o bezpieczne przechowywanie dokumentów, które powstaną w toku ofertowania.

Jakie korzyści oferuje firmie?
o zminimalizowanie ryzyka wystąpienia błędów formalnych w procesie ofertowym,
o lepsze przygotowanie merytoryczne przed złożeniem oferty,
o większą skuteczność składanych ofert,
o oszczędność czasu poświęcanego przez personel na działania analityczne i przygotowanie ofert,
o wzrost obrotu finansowego z udziału w przetargach.

Zarządzanie przez Sieci
Kluczem do efektywnego zarządzania firmą jest znajomość jej struktury, wykorzystanie naturalnych predyspozycji każdego pracownika i swobodny przepływ wiedzy. Jak to osiągnąć? Zarządzanie przez Sieci to narzędzie w formie aplikacji webowej, dzięki któremu m.in.:

  • wykorzystasz w pełni potencjał swoich pracowników – dowiesz się, kto pełni rolę nieformalnego lidera, agenta zmiany, tzw. wąskiego gardła lub jest źródłem wiedzy i innowacji,
  • uzyskasz wiedzę na temat realnego funkcjonowania firmy – informację dotyczącą efektywności pracownika, zespołu i całego przedsiębiorstwa,
  • zyskasz lepszą komunikację i wymianę wiedzy w organizacji, poprzez wskazanie kompetencji pracowników, śledzenie blokad w przepływie informacji i wskazanie osób kluczowych dla tego procesu (źródła, łączników i pośredników),
  • otrzymasz wsparcie w obszarze zarządzania zmianą.

Zarządzanie przez sieci jest z powodzeniem wykorzystywane w światowych koncernach, np. BP, HP, IBM, P&G, Xerox, Microsoft i wdrażane przez największe firmy doradcze m.in. przez McKinsey i Accenture.