Teatr Wielki Opera Narodowa podczas swojej wieloletniej działalności zgromadził bardzo duże zbiory – zarówno materialne, jak i w postaci cyfrowej. Materiały gromadzone i zarządzane są przez: Archiwum Teatru, Muzeum Teatralne oraz Bibliotekę Muzyczną. Duże rozproszenie zbiorów znacznie utrudnia zarządzanie nimi. Co więcej niektóre zbiory, ze względu na wiek, tracą jakość i ulegają zniszczeniu. By temu zapobiec, podjęte zostały działania służące zebraniu i digitalizacji posiadanych zbiorów.

MobileMS zaprojektowało i wdrożyło portal internetowy oraz centralny system do zarządzania i publikowania zdigitalizowanych treści dla Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie.

Portal jest przykładem rozwiązania Cyfrowy Horyzont, został zrealizowany z użyciem technologii Liferay.

MobileMS realizuje jako podwykonawca całość projektu – jest odpowiedzialne za stworzenie systemu do zarządzania zdigitalizowanymi danymi i ich udostępniania, jak również za zaprojektowanie i wdrożenie samego portalu.