Ta kampania jest tak duża jak wielka jest skala zmian w naszym województwie, które dzieją się za sprawą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Naszym zadaniem jest komunikować mieszkańcom wszystko co związane z RPO WŁ – a jest tego niemało bo Program obejmuje większość dziedzin naszego życia.

Nie tylko treść kampanii jest bogata – również repertuar środków w niej użytych robi wrażenie. Mamy i tradycyjną prasę, radio, telewizję, mamy outdoor, dużo też się dzieje w internecie. Staramy się podejść do tematu Funduszy Europejskich świeżo wdrażając niestandardowe dla tego typu komunikacji narzędzia – blog RPO WŁ, webinaria, nasze newslettery (e-biuletyny) też nie są zwyczajnymi rozsyłkami. Aha – mamy też działania ambientowe, dużo się dzieje w sieciach społecznościowych, a filmy promocyjne – są po prostu bardzo dobre.