Klauzula informacyjna

W przypadku zbierania danych od osoby, której te dane dotyczą Administrator Danych Osobowych podaje jej wszystkie następujące informacje:

 • Administratorem danych jest MobileMS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91- 230) przy
  ul. Chochoła 23. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: biuro@mobilems.pl lub zadzwoń pod numer tel. 882 143 449.
 • Administrator nie wyznaczył inspektora danych osobowych.
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi i realizacji zamówień oraz w celach rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.
 • Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy kurierskie, hostingodawca i zewnętrzna obsługa księgowa.
 • Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu dla jakiego zostały zebrane.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje: prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W zależności od załatwianej sprawy, w której są przetwarzane dane osobowe, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie.