REPOZYTORIA - CYFROWY HORYZONT

Jednym z najważniejszych zadań dla instytucji kultury jest ochrona i digitalizacja dóbr kultury. Coraz to nowe akty prawne na poziomie europejskim i krajowym już nie tylko zachęcają ale i zobowiązują do digitalizowania muzea, biblioteki, archiwa i inne instytucje. Społeczeństwo z kolei oczekuje swobodnego prawa do korzystania z dziedzictwa kulturowego przez internet.

Nasza oferta repozytoriów dla zdigitalizowanych plików (Cyfrowy Horyzont) to rozwiązanie przygotowane z myślą o instytucjach kultury, skrojone dokładnie na ich potrzeby.

Wiemy jak przechowywać

Dzięki najwyższym standardom bezpieczeństwa danych i wygodnym sposobom ich katalogowania i opisywania Cyfrowy Horyzont zapewnia zachowanie zdigitalizowanego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń.

Opisywanie i katalogowanie:
● Szablony metadanych
● Automatyczne odczytywanie metadanych z plików

Bezpieczeństwo:
● Automatyczne tworzenie dodatkowej kopii bezpieczeństwa
● Przechowywanie danych na dedykowanym serwerze w lokalizacji wskazanej przez klienta lub w zabezpieczonej serwerowni w innej lokalizacji geograficznej

źródło: WMM

źródło: WMM

Wiemy jak prezentować

Cyfrowy Horyzont to także doskonałe narzędzie do prezentacji muzealnych zbiorów. Wizytę w muzeum można zacząć już w domu!

● Zarządzanie publikacją cyfrowych zasobów
● Tworzenie i publikowanie treści o eksponatach
● Łączenie obiektów w kolekcje tematyczne
● Tworzenie i publikowanie treści popularyzatorskich i edukacyjnych
– aktywności, ciekawostki
– materiały dydaktyczne, lekcyjne
– gry, puzzle, budowanie zaangażowania
● Zarządzanie i publikowanie treściami multimedialnymi: filmy, nagrania.

Dlaczego Cyfrowy Horyzont?

To nowoczesne rozwiązanie służące archiwizacji i popularyzacji – umożliwia bezpieczne przechowywanie zdigitalizowanych obiektów, jak i ich wygodne udostępnianie publiczności

Dzięki systemowi kopii zapasowych zapewnia bezpieczeństwo danych

Przygotowane tak, aby zarządzać dużymi ilościami danych

Obsługuje wszystkie formaty plików powstałe w procesie digitalizacji – pliki graficzne, dźwiękowe, filmowe, pliki 3d, chmury punktów etc.

Oferuje wbudowany system organizacji pracy – pozwala tworzyć grupy robocze z różnymi poziomami dostępu do danych

To wygodny, intuicyjny interfejs dodawania plików pozwalający oszczędzić czas przy pracy z dużą ilością danych – oferuje synchronizację folderu lokalnego (podobnie jak w Dropbox)

Ułatwia zarządzanie metadanymi

Opcja wersjonowanie plików znacznie ułatwia m.in. prace nad dokumentacją

Zrealizowane repozytoria