MobileMS pragnie poinformować o rozpoczęciu projektu z branży kolejowej dotyczącego wytworzenia produktu o nazwie “IMW – Inteligentny Monitoring Wagonów Kolejowych”, umożliwiającego świadczenie pakietu usług monitorowania, w tym:
– inteligentną analizę danych monitorujących pozwalającą na oszacowanie ryzyka i prognozowanie kosztów serwisu, wykorzystującą dane czasu rzeczywistego o stanie technicznym wagonów oraz powiązane z nimi dane geolokalizacyjne,
– wykrywanie usterek wagonów towarowych (powierzchnie płaskie flat wheel, nalepy, narosty) poprzez diagnostykę wibracyjną oraz sieć sensorów (czujniki temperatury łożysk, czujnik ciśnienia gazu w cysternie),
– prognozowanie awarii oraz usterek oraz prowadzenie działań zapobiegających (tzw. predictive maintenance).


Projekt współfinansowany ze środków krajowych w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, wartość dofinansowania 6 076 875,29 zł.
Projekt jest realizowany w konsorcjum zapewniającym synergię unikatowych kompetencji: przedsiębiorców: MobileMS i Kodegenix, a także jednostek naukowych: Instytutu Kolejnictwa oraz Instytutu Nauki i Techniki Stipendium.
Konsorcjanci wykorzystają wyniki projektu w Polsce w ramach własnej działalności gospodarczej oraz działalności B+R. Nowatorskie technologie zastosowane w produktach IMW, wprowadzone sukcesywnie do oferty Konsorcjantów będą innowacją produktową.