ZARZĄD

Poznajmy się

Michał Stefański

Dyrektor Zarządzający
michal.stefanski@mobilems.pl

Łukasz Gąsiorowski

Dyrektor ds. Rozwoju
lukasz.gasiorowski@mobilems.pl