Archeologiczny Atlas Małopolski
Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Aplikacja webowa i mobilna (Android/iOS) · 2021

Archeologiczny Atlas Małopolski to portal popularnonaukowy – skarbnica wiedzy o dziedzictwie archeologicznym Małopolski.

Zawartość merytoryczna portalu Archeologiczny Atlas Małopolski jest efektem kilkuletniej pracy archeologów z Muzeum Archeologicznego w Krakowie. To pewnego rodzaju interaktywny słownik – skarbnica wiedzy o pradziejach i wczesnym średniowieczu Małopolski – dotyczący dziedzictwa archeologicznego regionu oraz unikatowych odkryć dokonanych na tym terenie na niemal 400 stanowiskach archeologicznych.

Portal powstał w ramach projektu „Archeologiczny Atlas Małopolski. Digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Archeologicznego w Krakowie” zrealizowanego dzięki finansowemu wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa: Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1: „E-administracja i otwarte zasoby”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfrowe zasoby regionalne”.

Archeologiczny Atlas Małopolski zawiera informacje naukowe o zabytkach archeologicznych, ich datowaniu, historii odkryć i treści kulturowej. Znajdziemy w nim kopie cyfrowe obiektów, archiwaliów oraz map i zdjęć stanowisk archeologicznych. Dzięki niemu poznamy też życiorysy najważniejszych archeologów biorących udział w badaniach. Do dyspozycji użytkowników portalu został oddany również słownik pojęć.

Odwiedź portal

Zakres prac:

  • identyfikacja wizualna projektu
  • analiza przedwdrożeniowa
  • projekt funkcjonalny portalu
  • projekt graficzny portalu
  • makieta funkcjonalna
  • prace programistyczne

Technologie:

Adobe Illustrator · Angular JS · PHP · MongoDB · PostgreSQL

Portal opiera się na współczesnej mapie, przy użyciu której użytkownicy mają możliwość zaplanowania interesujących ich wycieczek i podążania szlakiem wybranych stanowisk archeologicznych lub konkretnych tras wg wybranego klucza (tematycznego, geograficznego lub chronologicznego).
To nasz pierwszy projekt oparty na zbiorach archeologicznych oraz prezentacji obiektów przy użyciu mapy. Bez wątpienia – dzięki swojej specyfice – wyróżnia się na tle innych naszych dotychczasowych wdrożeń.

Portal został wyposażony w pełnotekstową wyszukiwarkę, która umożliwia znalezienie interesujących użytkownika treści nie tylko po wpisaniu tytułu książki czy nazwiska autora, ale także po fragmencie tekstu.

Materiały edukacyjne

Archeologiczny Atlas Małopolski to również internetowa baza gotowych scenariuszy lekcji, która może posłużyć nauczycielom i opiekunom w opracowaniu zajęć z zakresu historii, przyrody, archeologii a nawet rysunku.

Realizacja tego zadania była przez nas prowadzona w oparciu o program do zarządzania obiektami Muza oraz o system do zarządzania treścią Muza CMS.