Biblioteka Cyfrowa
Muzeum Łazienek Królewskich

Cyfrowy katalog prezentujący 50 zdigitalizowanych publikacji z kanonu literatury epoki oświecenia

Biblioteka Cyfrowa Muzeum Łazienek Królewskich ma za zadanie upublicznienie 50 utworów epoki oświecenia, znajdujących się w kolekcji muzeum. Biblioteka Cyfrowa powstała w ramach projektu „Źródła przemian”, dofinansowanego ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Celem Muzeum Łazienki Królewskie jest rozpowszechnianie wiedzy o kulturze i historii letniej rezydencji króla Stanisława Augusta. Dodatkowo, prowadzone są badania naukowe dziedzictwa kulturowego, zarówno samych Łazienek, jak i historycznych kolekcji, znajdujących się na terenie obiektu.
Muzeum Łazienki Królewskie działa od 1960 roku, jako część całego zespołu pałacowo-ogrodowego.

Zakres prac

Realizacja projektu miała miejsce w 2019 roku oraz obejmowała realizację dwóch zadań:

  • przygotowanie portalu Biblioteka Cyfrowa
  • digitalizacja 50 obiektów literatury okresu oświecenia

Analiza przedwdrożeniowa

Projekt funkcjonalny portalu

Projekt graficzny

Makieta funkcjonalna

Prace programistyczne

Digitalizacja książek

Skład książek w formatach: PDF, MOBI, EPUB

Technologie

Udostępnij