Biblioteka Cyfrowa
Muzeum Łazienek Królewskich

Cyfrowy katalog zawierający 50 zdigitalizowanych utworów literackich epoki oświecenia

Biblioteka Cyfrowa Muzeum Łazienek Królewskich ma za zadanie upublicznienie 50 utworów epoki oświecenia, znajdujących się w kolekcji muzeum. Biblioteka Cyfrowa powstała w ramach projektu „Źródła przemian”, dofinansowanego ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Biblioteka Cyfrowa powstała, by wspierać czytelnictwo poprzez ułatwienie odbiorcom dostępu do istotnych publikacji należących do kanonu polskiej i światowej literatury epoki oświecenia, ale także po to, by promować i popularyzować Muzeum Łazienki Królewskie.

Odwiedź portal

Dostęp do Biblioteki Cyfrowej jest bezpłatny i nie wymaga logowania. Na portalu znajdują się elektroniczne wersje książek w formatach PDF, MOBI i EPUB. Użytkownik może zatem korzystać ze zbioru na dowolnym urządzeniu, z poziomu każdej przeglądarki internetowej i każdego systemu operacyjnego. Portal został wyposażony w pełnotekstową wyszukiwarkę, która umożliwia znalezienie interesujących użytkownika treści nie tylko po wpisaniu tytułu książki czy nazwiska autora, ale także po fragmencie tekstu. Zastosowany kontrast kolorystyczny ułatwia osobom z różnymi wadami wzroku korzystanie ze zbiorów Biblioteki Cyfrowej

Zakres prac

Nad realizacją projektu zespół MobileMS pracował w 2019 roku. Nasze zadanie polegało na stworzeniu portalu Biblioteka Cyfrowa oraz opracowaniu plików znajdujących się na nim książek. W zakres naszych prac wchodziły:

analiza przedwdrożeniowa

projekt funkcjonalny portalu

projekt graficzny

makieta funkcjonalna

prace programistyczne

opracowanie graficzne i skład książek

Technologie

Udostępnij