Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Strona internetowa · 2022

Zdigitalizowana kolekcja najstarszych fotografii ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie 

Zawartość merytoryczna portalu zbiory.etnomuzeum.eu to efekt kilkuletniej (2018–2021) pracy zespołu Muzeum Etnograficznego w Krakowie (MEK) nad zdigitalizowaniem i udostępnieniem (w formie galerii online) unikalnej kolekcji najstarszych fotografii o charakterze etnograficznym.

Portal powstał w ramach projektu „Digitalizacja i udostępnienie zabytkowej kolekcji szklanych negatywów i fotografii z drugiej połowy XIX i początku XX wieku ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne oraz z budżetu Województwa Małopolskiego.

Odwiedź portal

Zakres prac:

  • analiza przedwdrożeniowa
  • projekt funkcjonalny portalu
  • projekt graficzny
  • makieta funkcjonalna
  • prace programistyczne

Technologie:

Adobe Illustrator · Axure · Angular JS · PHP · MySQL

Baza wiedzy

Udostępniona kolekcja zawiera aż 1943 negatywy na podłożu szklanym (powstały tylko w jednym, oryginalnym egzemplarzu) oraz 480 unikatowych odbitek fotograficznych wykonanych w historycznych technikach fotograficznych.

Galerie fotografii

Dzięki wdrożonym funkcjonalnościom naszego programu bazodanowego Muza galerię tych wyjątkowych fotografii można przeszukać według autorów, słów kluczowych, a także nazw miejscowości. Zespół MEK opracował i udostępnił odbiorcom również pełne informacje na temat zdigitalizowanych obiektów. Z serwisu zbiorów online mogą korzystać również osoby z niepełnosprawnościami.

System muzealny Muza

Podstawą działania portalu jest nasz autorski system do ewidencji i zarządzania zbiorami muzealnymi – Muza, z którego platforma pobiera wszystkie dane.