Cyfrowe MNW

Muzeum Narodowe w Warszawie

Portal cyfrowe.mnw.art.pl to nowa wirtualna odsłona Muzeum Narodowego w Warszawie, które już od kilku lat dokłada wszelkich starań, by umożliwić polskim i zagranicznym odbiorcom dostęp do swoich ogromnych zbiorów – w kolekcji Muzeum jest aż 800 tysięcy obiektów!

Cyfrowe Muzeum to kompleksowy i interaktywny portal, służący zarówno zdobywaniu wiedzy, jak i jej twórczemu przetwarzaniu. Jest odpowiedzią na utrudnienia, z jakimi zmaga się dziś świat (pandemia), ale i dowodem na to, że instytucja posiada dużą świadomość obowiązujących trendów w zakresie cyfryzacji i udostępniania zbiorów.

Odwiedź portal
ponad 60 000 udostępnionych eksponatów, rozbudowane rekordy

Użytkownicy platformy mogą intuicyjnie i szybko przeszukać zbiory Muzeum (zaawansowane wyszukiwanie i filtrowanie), a także pobrać wysokiej jakości reprodukcje cyfrowe arcydzieł. Każdej reprodukcji towarzyszy informacja dotycząca warunków jej wykorzystania, w tym praw autorskich (większość udostępnionych dzieł znajduje się w domenie publicznej).

ścieżki tematyczne i artykuły oraz informacje o lokalizacji obiektów w Muzeum

To także baza materiałów edukacyjnych (wirtualne wycieczki, ścieżki tematyczne, karty edukacyjne, materiały audiowizualne) oraz platforma, która ułatwi zaplanowanie wizyty w warszawskim Muzeum – pozwoli sprawdzić, czy dany obiekt znajduje się obecnie na ekspozycji oraz gdzie dokładnie można go znaleźć.

możliwość tworzenia prywatnej kolekcji i pobierania dzieł do własnego użytku

Serwis jest spersonalizowany – daje możliwość założenia własnego profilu i zapisywania wcześniej wyszukanych elementów (funkcja szczególnie przydatna w celach dydaktycznych).

Nowe Cyfrowe Muzeum to duży krok w kierunku współczesnego odbiorcy – każdy użytkownik internetu może mieć dostęp i możliwość przetwarzania wielu wartościowych materiałów znajdujących się w ofercie instytucji:

Użytkownicy platformy mogą intuicyjnie i szybko przeszukać zbiory Muzeum (zaawansowane wyszukiwanie i filtrowanie), a także pobrać wysokiej jakości reprodukcje cyfrowe arcydzieł. Każdej reprodukcji towarzyszy informacja dotycząca warunków jej wykorzystania, w tym praw autorskich (większość udostępnionych dzieł znajduje się w domenie publicznej).

Serwis jest spersonalizowany – daje możliwość założenia własnego profilu i zapisywania wcześniej wyszukanych elementów (funkcja szczególnie przydatna w celach dydaktycznych).

Portal jest dostępny w języku polskim i angielskim, działa również na urządzeniach mobilnych i jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – niewidomych, słabowidzących i niesłyszących – zgodnie z wytycznymi Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Zamieszczono na nim również materiały w Polskim Języku Migowym.

To także baza materiałów edukacyjnych (wirtualne wycieczki, ścieżki tematyczne, karty edukacyjne, materiały audiowizualne) oraz platforma, która ułatwi zaplanowanie wizyty w warszawskim Muzeum – pozwoli sprawdzić, czy dany obiekt znajduje się obecnie na ekspozycji oraz gdzie dokładnie można go znaleźć.

Portal cyfrowe.mnw.art.pl powstał w ramach projektu „Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów MNW”, dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Podstawowym celem platformy jest bezpieczne udostępnianie cyfrowych wersji dzieł i obiektów należących do zbiorów MNW, a tym samym upowszechnianie i promocja polskiego dziedzictwa kulturowego

Wykorzystana technologia

Share this project