Platforma Odra Velo
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Aplikacja webowa i mobilna (Android/iOS) · 2022

Platforma Odra Velo pozwala na swobodne korzystanie z sieci szlaków turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim.

Platforma Odra Velo powstała w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie koncepcji przebiegu szlaków rowerowych w województwie lubuskim w ramach projektu ODRA VELO – ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim”, zrealizowanego ze środków z Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014–2020.

Projekt Odra Velo – Oder Velo miał na celu wyznaczenie sieci szlaków turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim, bazując na istniejącej już w tym regionie infrastrukturze. Tę część zadania – inwentaryzację infrastruktury drogowej i rowerowej oraz stworzenie koncepcji szlaków rowerowych – wykonaliśmy we współpracy z firmą GISgraph. Kolejnym etapem było stworzenie platformy do zarządzania treścią oraz aplikacji dla użytkownika końcowego – rowerzystów i rowerzystek.

Odwiedź portal

Zakres prac:

  • inwentaryzacja dostępnej infrastruktury drogowej i rowerowej (we współpracy z GISGraph Emilia Skłucka)
  • opracowanie koncepcji szlaków rowerowych wraz z bazą POI w trzech językach (we współpracy z GISGraph Emilia Skłucka)
  • stworzenie scenariuszy rozszerzonej rzeczywistości
  • projekt funkcjonalny portalu/aplikacji
  • makieta funkcjonalna
  • projekt graficzny portalu/aplikacji
  • prace programistyczne

Technologie:

Adobe Ilustrator · Angular JS · PHP · MongoDB · PostgreSQL

Inwentaryzacja dostępnej infrastruktury drogowej i rowerowej objęła aż 65 000 km dróg oraz 2 500 rowerowych i użytkowych punktów POI. W jej ramach dokonaliśmy również analizy ponad 130 udostępnionych online dokumentów (tabele, mapy, filmy instruktażowe) oraz zorganizowaliśmy kilkadziesiąt spotkań roboczych z przedstawicielami jednostek Samorządu Terytorialnego, Zamawiającym oraz partnerami projektu.

W kolejnym etapie realizacji projektu opracowaliśmy rozbudowaną koncepcję szlaków rowerowych w województwie lubuskim. Wykonaliśmy bardzo szczegółową inwentaryzację terenową, rozbudowaliśmy i przetłumaczyliśmy na dwa języki (niemiecki i angielski) bazę POI, a także opracowaliśmy kilkanaście scenariuszy rozszerzonej rzeczywistości AR.

Aplikacja Odra Velo

W ramach projektu powstało ponad 280 km szlaków rowerowych: historycznych, krajoznawczych, przyrodniczych. Używając stworzonej przez nas aplikacji rowerzyści i rowerzystki mogą nie tylko skorzystać z gotowych już tras, ale także stworzyć własne i przejechać je z nami od początku do końca.

Realizacja tego zadania była przez nas prowadzona w oparciu o program do zarządzania obiektami Muza oraz o system do zarządzania treścią Muza CMS.